Huwelijk

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. PUBLICATIE: Foto's gemaakt door Lovely Moments - by K. kunnen op eender welk moment gepubliceerd worden op de website, Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. AKKOORD: Als je een fotosessie boekt bij Lovely Moments - by K., ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

3. PRIJS: De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft uiteraard ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

4. KLEUR: De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken.

5. ONLINE GALLERY: De online gallery blijft minstens 3 maanden beschikbaar. Hierna kan de online gallery door de fotograaf verwijderd worden.

6. GALERIJ: De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

7. AUTEURSRECHTEN: Een fotoshoot van Lovely Moments - by K. wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderheven aan auteursrechten. Deze mogen onder geen geval commercieel gebruikt wordfen zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's toch commercieel gebruikt zonder toestemming, zal er een toeslag volgen.

8. JPG: de foto's worden geleverd in jpg. formaat

9. RAW: Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag

10. VOORBETALING: Bij elke geboekte sessie dient een voorafbetaling gemaakt te worden van minstens 25€. Dit bedrag wordt uiteraard verrekend in de eindfactuur.

11. NO SHOW: Wanneer je niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

12. ANNULATIE: Wanneer je annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% in rekening worden gebracht.

13. CADEAUBON: Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf verlengd worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten opleggen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een cadeaubon (bijv. wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type of goedkopere sessie dan vermeld) wordt niet terugbetaald b ij inlevering van de bon.

14. WEIGERING: Lovely Moments- by K. behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe info beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

15. UITSTEL: Je kan je boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met max. 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan je je niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen zullen dan van toepassing zijn.

16. AANSPRAKELIJKHEID: Lovely Moments- by K. is niet aansprakelijke voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstverderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dients die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotoshoot. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.

 

Huwelijk

1. Foto's gemaakt door Lovely Moments - by K. kunnen op eender welk moment gepubliceerd worden op de website, Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl en prijs hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, heb je recht op een gratis foto sessie naar keuze.

3. Een huwelijksreportage van Lovely Moments - by K. wordt beschouwd als een artistiek werk en is daardoor onderheven aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectueel eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb krijg je het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien je de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

4. Het geleverde aantal foto's hangt af van de duur van de reportage maar ook van mogelijke andere variabelen. Hierdoor kunnen er dus geen exacte aantallen vastgelegd worden.

5. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

6. De prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage de je krijgt op het moment van de boeking blijft uiteraard ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Annulatie

1. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 15% aangerekend.

2. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 3 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 30% aangerekend.

3. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 1 maand van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 50% aangerekend.